Tarieven

Consult

Mijn tarief is 75 euro per uur. Een consult duurt gemiddeld 1,5 uur.

Bij het eerste consult is de voorbereidingstijd (inzage intakeformulieren) bij de prijs inbegrepen.

Voor het uitwerken van onderzoeken hou ik mijn uurprijs aan. Het uitwerken van een onderzoek verschilt per onderzoek. Een uitgebreid darmonderzoek (darmmicrobioom plus) duurt gemiddeld 1,5 uur.

Onderzoeken & Supplementen

Er zijn verschillende soorten laboratoriumonderzoek mogelijk. Tijdens het eerste consult kan ik een inschatting maken welk onderzoek relevant is op jouw situatie. Om je alvast een indicatie te geven deel ik hieronder een aantal van de mogelijke onderzoeken met bijbehorende prijs.

Soorten onderzoek

  • Voedselintolerantie screening van 89 voedingsmiddelen €215,95
  • Voedselintolerantie screening van 267 voedingsmiddelen €483,95
  • Voedselintolerantie screening van 223 vegetarische voedingsmiddelen (incl. zuivel) €399,95
  • Darm Microbioom ontlastingtest Premium (inclusief parasietenbepaling) €399,00
  • Darm Microbioom ontlastingtest (exclusief parasietenbepaling) €359,95
  • Parasieten ontlastingtest €87,73

Vergoedingen

Vergoedingen van consulten zijn mogelijk. Dit is echter wel afhankelijk van de zorgverzekeraar en het zorgpakket. De facturen worden altijd eerst door de cliënt zelf betaald.
Voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar is het belangrijk om mijn AGB-code te vermelden. Deze code laat zien dat ik in het zorgkwaliteitsregister sta. Deze code staat op de factuur vermeld.